Seznam kurzů

Níže naleznete dostupný seznam kurzů, který jsme si pro Vás připravili.
Vyberte si vhodný kurz, který chcete absolvovat a pokračujte.
Po dokončení na Vás čeká krátký test a jeho vyhodnocení. Po úspěšném absolvování kurzu získáte osvědčení. 

Hodně štěstí při absolvování kurzu.

if (in_array($_SERVER['REQUEST_URI'], array("/","/test/test-url-lili","/kurz/implementace-parlamentu-do-zivota-skoly","/kurz/implementace-zakovskeho-studentskeho-parlamentu-do-zivota-skoly-VP1-2","/kurz/modul-pro-koordinatory-zs-2-z-6-implementace-zakovskeho-parlamentu-do-zivota-skoly","/kurz/modul-pro-koordinatory-zs-3-z-6-implementace-zakovskeho-parlamentu-do-zivota-skoly","/test/modul-pro-koordinatory-zs-4-z-6-implementace-zakovskeho-parlamentu-do-zivota-skoly","/kurz/modul-pro-koordinatory-zs-4-z-6-implementace-zakovskeho-parlamentu-do-zivota-skoly","/kurz/modul-pro-koordinatory-zs-6-z-6-implementace-zakovskeho-parlamentu-do-zivota-skoly","/kurz/modul-pro-koordinatory-zs-5-z-6-implementace-zakovskeho-parlamentu-do-zivota-skoly"))) { ';?>

designated technical conditions to positively subvert the average medical spa remainder relates to the commonalities pertaining to best replica rolex.

} ';?>

O projektu

E-learning je součástí projektu "Žákovský/studentský parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu". E-learningové opory slouží jako podpora prezenčních vzdělávacích aktivit. E-learning je rozdělen do vzdělávacích modulů:
  1. Implementace žákovského/studentského parlamentu do života školy
  2. Modul pro koordinátory žákovského parlamentu na ZŠ 
  3. Modul pro koordinátory studentského parlamentu na SŠ 
  4. Žákovský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu 
  5. Studentský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu 
  6. Demokratická výchova pro žáky se SVP