Test - Žákovský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

VP4 Pro žáky na ZŠ

Vaše údaje

1) Žákovský parlament se schází pod vedením:
2) Komunikaci tvoří tři základní činitelé:
3) Sešit, knihu, pracovní listy nebo fotografie řadíme mezi:
4) Mezi mezinárodní spolupráce řadíme:
5) Co znamená demokracie?
6) …………. práva jsou práva, která jsou tak podstatná, že by neměla být omezována ani nikomu odepřena. Jejich původ spočívá v lidské přirozenosti. Snaha poskytovat lidem ochranu kdekoliv na světě vyústila v roce 1948 v přijetí Všeobecné deklarace lids
7) Zásady, které každý člen žákovského parlamentu bude respektovat, nazýváme jako….
8) Poslanecká sněmovna má:
9) Aktivní volební právo má každý občan starší
10) Historie dnešních voleb sahá až do dávného starověku a do jednoho státu. Jakého?
11) V České republice existuje velké množství volebních systémů např.
12) Předseda žákovského parlamentu, zapisovatel, zástupce předsedy aj. řadíme mezi:
13) Co to akční plán?
14) Co to znamená empatie?
15) Jak vypadá vlajka EU?
16) V České republice platíme:
17) Česká republika je členem NATO:
18) Když vyvěsíme zápis z jednání žákovského parlamentu jedná se o:
19) Volby do žákovského parlamentu má na starosti:
20) Za oficiální uvedení do úřadu považujeme podepsání: