Test - Studentský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

VP5 Pro žáky na SŠ

Vaše údaje

1) Co nepatří mezi postoje?
2) Jak se jmenuje dokument vydaný Valným shromážděním OSN v roce 1948?
3) Co je koalice?
4) Jak se jmenuje organizace, která sdružuje parlamenty z celé republiky?
5) Která organizace vznikla jako reakce na utrpení dětí po 2. světové válce?
6) Kdo všechno se podílí na přípravné fázi vzniku studentského parlamentu?
7) Co je nejvhodnějším způsobem komunikace v rámci studentského parlamentu?
8) Co nepatří mezi dlouhodobé cíle?
9) Kdo vyhlašuje termín voleb ve škole?
10) Kdo zajišťuje přípravu a realizaci voleb do studentského parlamentu?