Test - Demokratická výchova pro žáky se SVP

VP6 Pro žáky na ZŠ se SVP

Vaše údaje

1) Co je školní (žákovský parlament)?
2) Jaké jsou cíle školního parlamentu?
3) Jaké jsou kompetence školního parlamentu?
4) Z čeho se skládá SWOT analýza?
5) K čemu slouží akční plán?
6) Co dělá koordinátor?
7) Které kompetence školní parlament rozvíjí?
8) Co znamená kompetence komunikativní?
9) Co je náplní práce školního parlamentu?
10) Jak se cizím slovem říká hodnocení?